Fit in je hoofd, goed in je vel

Iedere mens kan geconfronteerd worden met moeilijheden en tegenslagen in het leven: verlies van een job, een echtscheiding, een zieke partner,... Een sterke mentale veerkracht helpt ons om hiermee om te gaan.Tien zorgvuldig uitgewerkte stappen voor een gezonde geest vormen de rode draad doorheen de Fit in je Hoofd-campagne. Van 'reken op je vrienden' over 'gun jezelf rust' tot 'durf nee zegen': elke stap bevat informatie en opdrachten om de Vlaming te helpen zich goed in zijn vel te voelen en stevig in het leven te doen staan.www.fitinjehoofd.be