Gedeeld farmaceutisch dossier: apothekers kunnen dossiers uitwisselen indien gewenst en mits uw goedkeuring.

Apothekers kunnen vanaf nu bepaalde gegevens delen over geneesmiddelen die ze aan hun patiënten afleveren, om een veilig geneesmiddelengebruik te kunnen garanderen. Daarvoor hebben de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) het "Gedeeld Farmaceutisch Dossier" aangekondigd, samen met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Zij benadrukten dat daarvoor de voorafgaande toestemming van de patiënt nodig is.

Telkens een patiënt een voorgeschreven geneesmiddel bij de apotheker ophaalt, is die laatste wettelijk verplicht dat in het farmaceutisch dossier van de patiënt te registreren. Daarnaast kunnen ook onder meer eventuele allergieën en chronische ziekten van de patiënt worden opgeslagen. Ondervoorzitter Jan Depoorter van het APB legde uit dat patiënten mobieler zijn en dus niet altijd bij een vaste apotheek medicijnen halen. Daarom kan voortaan een deel van de medicatiegegevens in het dossier worden geraadpleegd door elke apotheker tot wie de patiënt zich wendt.

"Iedere apotheker kan op de hoogte zijn van de behandeling van de patiënt, wat de kwaliteit van de farmaceutische zorg zal verhogen", aldus Laurette Onkelinx bij de aankondiging. Ze benadrukte dat de voorafgaande, geïnformeerde toestemming van de patiënt om de gegevens te delen, noodzakelijk is. "Niet zomaar iedereen kan het dossier inzien, de apotheker moet een therapeutische relatie met de patiënt hebben", klonk het. "De patiënt kan ook op ieder moment de toestemming opnieuw intrekken."

Depoorter legt uit dat het dossier, waarbij momenteel enkel de meest pertinente gegevens (naam, afleveringsdatum en posologie van een geneesmiddel) worden gedeeld, de apotheker helpt de patiënten beter te adviseren en eventuele problemen zoals geneesmiddeleninteracties, dubbelmedicatie, over- of onderdosering te vermijden. "Dit is geen controle-object, maar met dit dossier willen we veilig geneesmiddelen afleveren", benadrukte hij. Ook kan de apotheker via het systeem trachten ervoor te zorgen dat de patiënt de geneesmiddelen op een goede manier gebruikt.

De welbepaalde gegevens worden op een beveiligde en versleutelde wijze doorgestuurd naar de centrale databank van het gedeelde farmaceutische dossier, het farmaceutisch dossier als dusdanig blijft bij de apotheek. De databank is enkel toegankelijk voor de apothekers. De gegevens kunnen met de voorafgaande toestemming geraadpleegd worden in elke apotheek waar de patiënt zich aanmeldt.

Momenteel gaat het om de gegevens van de afgelopen twaalf maanden, aldus Depoorter. Via het eHealth-platform of bij de apotheker zelf kan de patiënt zijn toestemming geven voor het delen van die informatie. Ook kan de patiënt uitzonderingen toevoegen, een apotheker die de informatie dus niet mag inzien, en zijn toestemming opnieuw intrekken. Onkelinx wees er nog op dat het om een fase in de "roadmap" naar de informatisering van de gezondheidszorg gaat, waarbij later ook het volledige medische dossier gedeeld zou worden. Ook wordt binnenkort het elektronische voorschrift verwacht.

Bron: Belga