Bedplassen

Bedplassen komt vaker voor dan we denken. Duizenden kinderen in ons land worden dagelijks met het probleem geconfronteerd. Er rust ook een zeker taboe op het fenomeen, waardoor het thema weinig aandacht krijgt.

Bovendien doen heel wat misverstanden de ronde. Bedplassende kinderen krijgen te horen dat ze lui zijn of dat ze te lang wachten om te gaan plassen. Vaak wordt ook gezegd dat het probleem wel vanzelf over waait, of dat er toch niet veel aan te doen is. Ook dat is niet juist.

De website www.drogenachten.be maakt het fenomeen ‘bedplassen’ bespreekbaar en helpt een aantal misverstanden de wereld uit. Bovendien worden alle betrokken partijen geïnformeerd – over de oorzaken, de gevolgen, en vooral de oplossingen. Want te weinig mensen weten dat er wel degelijk goede behandelingsmethodes bestaan, die duizenden kinderen zouden kunnen helpen.