Zilverwijzer: geestelijke gezondheidsbevordering voor 60+

Vanaf 60 verandert er wel wat in ons leven. Het lichaam voelt niet meer hetzelfde als toen men jonger was, de rol in de samenleving verandert door pensionering, men wordt geconfronteerd met verlies van vrienden of geliefden, men heeft meer vrije tijd dan voorheen. Het VIGeZ biedt vanaf het najaar van 2013 de kans aan zestigplussers om samen met leeftijdsgenoten te onderzoeken hoe men deze uitdagingen aanpakt. Men kan anderen inspireren door mee te delen hoe men met een bepaalde uitdaging omgaat, of men kan zelf al luisterend nuttige tips oppikken.

Info:  www.vigez.be