Rokende vrouwen zien levensverwachting afnemen met 10 jaar!

De vrouwen geboren rond 1940 waren in aantal de eerste generatie ‘grote’ rooksters op volwassen leeftijd. Pas nu, in de 21e eeuw, kunnen we dus rechtstreeks de effecten van langdurig roken,  maar ook van een rookstop, op vroegtijdig overlijden bij die vrouwen observeren. De onderzoekers analyseerden de gegevens van de Million Women Study (MWS). Voor die studie werden tussen 1996 en 2001 1,3 miljoen Britse vrouwen van 50 tot 65 jaar gerekruteerd. Bij opname in de studie rookte 20% van de deelneemsters; 28% was ex-rookster en 52% had nooit gerookt.

 

Diegenen die drie jaar later nog rookten, hadden een bijna drie keer zo hoog risico (2,9) op overlijden in de volgende negen jaar dan de niet-rooksters. Die drie keer zo hoge mortaliteit bij rokende vrouwen vertaalt zich in een afname van de levensverwachting met 11 jaar ten opzichte van vrouwen die niet roken.

 

Twee derde van de overlijdens op 50-jarige leeftijd, op 60-jarige leeftijd en in de leeftijdscategorie van 70 tot 80 jaar werd veroorzaakt door roken (longkanker, COPD, hartziekte of CVA).

 

Zelfs bij ‘lichte’ rooksters (één tot negen sigaretten per dag) was de mortaliteit op 12 jaar dubbel zo hoog als bij niet-rooksters.

 

Vrouwen die stopten met roken rond de leeftijd van 30 jaar vermeden 97% van hun verhoogde risico op vroegtijdig overlijden. Diegene die stopten voor de leeftijd van 40 jaar, vermeden 90% van dit bijkomende risico.

 

De aanzienlijke risico’s geassocieerd met roken en de opmerkelijke voordelen van een rookstop benadrukken de noodzaak van doeltreffende antirookcampagnes, specifiek voor geslacht en cultuur, om volwassen rokers aan te moedigen om te stoppen met roken en om roken bij kinderen en jongeren te ontmoedigen.

 

Bron: www.pharma-sphere.be

The Lancet, 2012