allergische neusloop en tranende ogen

Onder het motto een gewaarschuwde man/vrouw is er 2 waard lanceerde men vorig jaar een gratis pollen-app (met ondertussen 30.000 downloads). Naar aanleiding  van deze verjaardag werd een uitgebreide versie van deze app op de markt gebracht.  3 Innovaties werden daarin opgenomen: 4 bijkomende pollentypes, een localisator om makkelijk de dichtstbijzijnde apotheek te vinden en een 'pillenalarm' voor de tijdige inname van de medicatie.

De Pollen-Info app is verkrijgbaar voor iPhone en voor Android. Patiënten zonder smartphone kunnen alle informatie raadplegen op de nieuwe website www.pollen-info.be/nl  .

Gedeeld farmaceutisch dossier: apothekers kunnen dossiers uitwisselen indien gewenst en mits uw goedkeuring.

Apothekers kunnen vanaf nu bepaalde gegevens delen over geneesmiddelen die ze aan hun patiënten afleveren, om een veilig geneesmiddelengebruik te kunnen garanderen. Daarvoor hebben de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) het "Gedeeld Farmaceutisch Dossier" aangekondigd, samen met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Zij benadrukten dat daarvoor de voorafgaande toestemming van de patiënt nodig is.

Telkens een patiënt een voorgeschreven geneesmiddel bij de apotheker ophaalt, is die laatste wettelijk verplicht dat in het farmaceutisch dossier van de patiënt te registreren. Daarnaast kunnen ook onder meer eventuele allergieën en chronische ziekten van de patiënt worden opgeslagen. Ondervoorzitter Jan Depoorter van het APB legde uit dat patiënten mobieler zijn en dus niet altijd bij een vaste apotheek medicijnen halen. Daarom kan voortaan een deel van de medicatiegegevens in het dossier worden geraadpleegd door elke apotheker tot wie de patiënt zich wendt.

"Iedere apotheker kan op de hoogte zijn van de behandeling van de patiënt, wat de kwaliteit van de farmaceutische zorg zal verhogen", aldus Laurette Onkelinx bij de aankondiging. Ze benadrukte dat de voorafgaande, geïnformeerde toestemming van de patiënt om de gegevens te delen, noodzakelijk is. "Niet zomaar iedereen kan het dossier inzien, de apotheker moet een therapeutische relatie met de patiënt hebben", klonk het. "De patiënt kan ook op ieder moment de toestemming opnieuw intrekken."

Depoorter legt uit dat het dossier, waarbij momenteel enkel de meest pertinente gegevens (naam, afleveringsdatum en posologie van een geneesmiddel) worden gedeeld, de apotheker helpt de patiënten beter te adviseren en eventuele problemen zoals geneesmiddeleninteracties, dubbelmedicatie, over- of onderdosering te vermijden. "Dit is geen controle-object, maar met dit dossier willen we veilig geneesmiddelen afleveren", benadrukte hij. Ook kan de apotheker via het systeem trachten ervoor te zorgen dat de patiënt de geneesmiddelen op een goede manier gebruikt.

De welbepaalde gegevens worden op een beveiligde en versleutelde wijze doorgestuurd naar de centrale databank van het gedeelde farmaceutische dossier, het farmaceutisch dossier als dusdanig blijft bij de apotheek. De databank is enkel toegankelijk voor de apothekers. De gegevens kunnen met de voorafgaande toestemming geraadpleegd worden in elke apotheek waar de patiënt zich aanmeldt.

Momenteel gaat het om de gegevens van de afgelopen twaalf maanden, aldus Depoorter. Via het eHealth-platform of bij de apotheker zelf kan de patiënt zijn toestemming geven voor het delen van die informatie. Ook kan de patiënt uitzonderingen toevoegen, een apotheker die de informatie dus niet mag inzien, en zijn toestemming opnieuw intrekken. Onkelinx wees er nog op dat het om een fase in de "roadmap" naar de informatisering van de gezondheidszorg gaat, waarbij later ook het volledige medische dossier gedeeld zou worden. Ook wordt binnenkort het elektronische voorschrift verwacht.

Bron: Belga

Bedplassen

Bedplassen komt vaker voor dan we denken. Duizenden kinderen in ons land worden dagelijks met het probleem geconfronteerd. Er rust ook een zeker taboe op het fenomeen, waardoor het thema weinig aandacht krijgt.

Bovendien doen heel wat misverstanden de ronde. Bedplassende kinderen krijgen te horen dat ze lui zijn of dat ze te lang wachten om te gaan plassen. Vaak wordt ook gezegd dat het probleem wel vanzelf over waait, of dat er toch niet veel aan te doen is. Ook dat is niet juist.

De website www.drogenachten.be maakt het fenomeen ‘bedplassen’ bespreekbaar en helpt een aantal misverstanden de wereld uit. Bovendien worden alle betrokken partijen geïnformeerd – over de oorzaken, de gevolgen, en vooral de oplossingen. Want te weinig mensen weten dat er wel degelijk goede behandelingsmethodes bestaan, die duizenden kinderen zouden kunnen helpen.

Een geneesmiddel is geen snoepje

Het FAGG waakt over de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen vanaf hun ontwikkeling tot hun effectief gebruik.
In dit kader waarschuwt het FAGG u dat een geneesmiddel ondoeltreffend, zelfs schadelijk voor uw gezondheid kan zijn indien u het gebruikt zonder het advies van uw arts of apotheker te respecteren en de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter niet volgt.
Een geneesmiddel neem je niet zomaar. Een geneesmiddel is geen snoepje.

http://www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be/

De bloedglucose meten zonder losse teststrips

De bloedglucose meten zonder gedoe met losse teststrips. Het kan! Het stripvrije Accu-Chek Mobile systeem werkt met een innovatieve testcassette met 50 testen op een doorlopende tape. Hierdoor is de bloedglucose meten eenvoudiger dan ooit, vrijwel altijd en overal.

Meer weten:

www.accu-chek.be/be/producten/meters/index.html?product=mobile

Zilverwijzer: geestelijke gezondheidsbevordering voor 60+

Vanaf 60 verandert er wel wat in ons leven. Het lichaam voelt niet meer hetzelfde als toen men jonger was, de rol in de samenleving verandert door pensionering, men wordt geconfronteerd met verlies van vrienden of geliefden, men heeft meer vrije tijd dan voorheen. Het VIGeZ biedt vanaf het najaar van 2013 de kans aan zestigplussers om samen met leeftijdsgenoten te onderzoeken hoe men deze uitdagingen aanpakt. Men kan anderen inspireren door mee te delen hoe men met een bepaalde uitdaging omgaat, of men kan zelf al luisterend nuttige tips oppikken.

Info:  www.vigez.be

Rokende vrouwen zien levensverwachting afnemen met 10 jaar!

De vrouwen geboren rond 1940 waren in aantal de eerste generatie ‘grote’ rooksters op volwassen leeftijd. Pas nu, in de 21e eeuw, kunnen we dus rechtstreeks de effecten van langdurig roken,  maar ook van een rookstop, op vroegtijdig overlijden bij die vrouwen observeren. De onderzoekers analyseerden de gegevens van de Million Women Study (MWS). Voor die studie werden tussen 1996 en 2001 1,3 miljoen Britse vrouwen van 50 tot 65 jaar gerekruteerd. Bij opname in de studie rookte 20% van de deelneemsters; 28% was ex-rookster en 52% had nooit gerookt.

 

Diegenen die drie jaar later nog rookten, hadden een bijna drie keer zo hoog risico (2,9) op overlijden in de volgende negen jaar dan de niet-rooksters. Die drie keer zo hoge mortaliteit bij rokende vrouwen vertaalt zich in een afname van de levensverwachting met 11 jaar ten opzichte van vrouwen die niet roken.

 

Twee derde van de overlijdens op 50-jarige leeftijd, op 60-jarige leeftijd en in de leeftijdscategorie van 70 tot 80 jaar werd veroorzaakt door roken (longkanker, COPD, hartziekte of CVA).

 

Zelfs bij ‘lichte’ rooksters (één tot negen sigaretten per dag) was de mortaliteit op 12 jaar dubbel zo hoog als bij niet-rooksters.

 

Vrouwen die stopten met roken rond de leeftijd van 30 jaar vermeden 97% van hun verhoogde risico op vroegtijdig overlijden. Diegene die stopten voor de leeftijd van 40 jaar, vermeden 90% van dit bijkomende risico.

 

De aanzienlijke risico’s geassocieerd met roken en de opmerkelijke voordelen van een rookstop benadrukken de noodzaak van doeltreffende antirookcampagnes, specifiek voor geslacht en cultuur, om volwassen rokers aan te moedigen om te stoppen met roken en om roken bij kinderen en jongeren te ontmoedigen.

 

Bron: www.pharma-sphere.be

The Lancet, 2012

 

Waar loopt U wratten op ?

Kinderen lopen wratten meestal niet op in het zwembad of de gymzaal, maar eerder in het gezin of de schoolklas. Dat blijkt uit onderzoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 

De studie onderzocht 1.500 basisschoolleerlingen, van wie een derde wratten bleek te hebben. Wratten kwamen het meest voor bij oudere kinderen met een blanke huid. Een inventarisatie van risicofactoren – aanwezigheid van wratten bij andere gezinsleden, bezoek aan zwembaden, sportzalen enzovoorts - suggereert dat besmetting vooral optreedt in het gezin en op school, en minder in openbare gelegenheden zoals het zwembad. 

Dat heeft te maken met de hoeveelheid tijd die kinderen daar doorbrengen. Dat preventieve maatregelen zoals het dragen van slippers zich nu vooral op openbare gelegenheden richten, is dan ook onterecht. 

Wratten komen vooral voor bij kinderen. Hoewel wratten niet gevaarlijk zijn, kunnen ze wel pijnklachten geven en ontsieren. Zo’n 6 procent van de kinderen onder de twaalf en 2 procent van de totale bevolking komt jaarlijks met wratten bij de huisarts. 
Zo’n 80 procent van de wratten wordt veroorzaakt door bepaalde types van het humaan papillomavirus (HPV1, HPV2, HPV27 of HPV57). De meeste wratten verdwijnen vanzelf zodra het lichaam voldoende antistoffen tegen het virus heeft aangemaakt. De helft van alle kinderen met wratten is na een dik jaar weer wrattenvrij. Een wrattenbehandeling leek niet te helpen: kinderen die behandeld werden hadden zelfs een lagere kans om zonder wratten te eindigen na 15 maanden, maar vooral kinderen met grotere wratten en hinderlijke wratten kozen voor een behandeling.

Bij handwratten is een behandeling met stikstof het effectiefst. Voor voetwratten werken zowel salicylzuur als stikstof niet: afwachten geeft dezelfde resultaten. Bij volwassenen zijn voetzoolwratten erg hardnekkig, terwijl ze bij kinderen gelukkig meestal vanzelf snel verdwijnen. Een behandeling met monochloorazijnzuur is bij de helft van de patiënten met voetzoolwratten effectief.

 

bron: www.gezondheid.be

Pagina's